11/9/11

Featured sandwich: Panini

Noen ganger blir man stilt overfor kunst som får alt annet til å virke irrelevant. Alt blir stilt i perspektiv, og det man trodde var viktig blir plutselig uvesentlig. Man blir tvunget til å sette spørsmålstegn ved hele sin livsførsel og sin eksistens. Har man egentlig misforstått alt? Hva er egentlig meningen med livet? Hva er vakkert? Hva er kunst? Hva er glede?

...

Her er Selleck Waterfall Sandwich.Featured Sandwich: Convenience Store                    Mer takler man kanskje ikke på en onsdag.


No comments:

Post a Comment