8/10/11

Hun var så nær. Men måken vinner alltid.
UPDATE. Måken skåner ingen.


1 comment: